Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vraagt om heropening asielzoekerscentrum

 • Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft aan de gemeente Zeewolde en de eigenaar van de locatie gevraagd om het pand aan de Bosruiterweg 16 (waar eerst een asielzoekerscentrum zat) opnieuw een AZC te openen.
 • Het COA heeft gevraagd om een snelle, tijdelijke oplossing waar plek is voor ongeveer 600 asielzoekers.
 • Er is aan alle gemeenten in Nederland gevraagd om asielzoekers op te vangen.

Reactie gemeente Zeewolde

 • De gemeente staat er open voor om mee te werken aan een tijdelijke vestiging tot eind 2025.
 • Een permanente vestiging van een AZC na 2025 wordt nog onderzocht. 
 • Op korte termijn worden de procedures gestart.

Het college vind het belangrijk dat dezelfde voorwaarden als in 2015 gelden. Bijvoorbeeld de voorwaarde voor de opvang van gezinnen.

Nieuwe woonruimte voor arbeidsmigranten

 • Op dit moment wonen arbeidsmigranten op het terrein aan de Bosruiterweg 16.
 • Voor de arbeidsmigranten worden nieuwe woonruimten gemaakt op Bosruiterweg 14.
 • De ontwikkelingen van de plannen gebeurt op initiatief van en in samenwerking met eigenaar Epe Vastgoed.

Planning en ontwikkeling

 • Eind augustus worden vergunningen die nodig zijn aan het college voorgelegd.
 • Hierna start het standaard proces bij dit soort aanvragen. Dit proces is openbaar, inwoners en de gemeenteraad hebben hier invloed op.