Concept hondenkaart ter inzage

  • Van maandag 27 januari tot en met zondag 8 maart 2020 ligt het concept hondenkaart ter inzage.
  • U kunt het concept plan online inzien of in de hal van het gemeentehuis.
Online concept hondenkaart bekijken

Reageren op het plan

U kunt tot en met 8 maart op twee manieren reageren:

  1. door een e-mail te sturen met uw reactie.
  2. door een reactieformulier in te vullen. Deze formulieren liggen bij de kaart in de hal van het gemeentehuis. U levert het reactieformulier in bij de receptie.

Reactienota

  • Alle reacties worden verwerkt in een reactienota.
  • In deze nota staat uitgelegd of de hondenkaart wordt aangepast en waar.
  • In mei 2020 wordt de definitieve hondenkaart vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.
Terug naar het overzicht actuele berichten