Evaluatie Visie kleinschalige bedrijventerreinen - reageren kan tot 10 december

Op 25 juni 2020 heeft de raad een motie aangenomen om de geplande evaluatie van de Visie kleinschalige bedrijventerreinen snel te agenderen voor de raad en in afwachting van die evaluatie geen nieuwe initiatieven meer in behandeling te nemen.

Naar aanleiding van deze motie heeft het college van B&W op 30 juni 2020 een nadere uitwerking vastgesteld van een “aanvragenstop”. Dit besluit is op 7 juli 2020 gepubliceerd in de Zeewolde Actueel. Sindsdien zijn geen nieuwe aanvragen in behandeling genomen.

Concept-evaluatienotitie klaar 

Deze kunt u downloaden onderaan deze pagina.

Uw schriftelijke reactie sturen tot 10 december

Voordat deze concept-evaluatie ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, wil het gemeentebestuur graag uw mening horen.

U kunt  uiterlijk donderdag 10 december 2020 een schriftelijke reactie op de conceptevaluatienotitie indienen bij het college van B&W van Zeewolde, Postbus 1, 3890 AA, Zeewolde.

Over de verdere procedure ontvangen indieners van een reactie nader bericht.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer C.Th. Vos van de afdeling Ruimte, telefoon 036-5229547.

Terug naar het overzicht actuele berichten