Nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan vastgesteld

 • De gemeente heeft een nieuw gemeentelijke verkeers- en vervoersplan (GVVP) geschreven: 'Zeewolde nog beter op (de) weg!'
 • In het plan staat waar Zeewolde naar toe wil in 2030 als het gaat om verkeer en vervoer.

Stand van zaken

 • De gemeenteraad heeft op 24 juni het GVVP vastgesteld.
 • Het officieel vastgestelde GVVP (raadsvergadering 24 juni, agendapunt 10
 • Het GVVP wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt via www.officielebekendmakingen.nl en in Zeewolde Actueel.
 • Iedereen die via de enquête of de praat-mee tool zijn/haar e-mailadres heeft gegeven, ontvangt binnenkort via e-mail (een bericht over) het vastgestelde GVVP.
 • Elke 3 jaar wordt het college geïnformeerd over de stand van zaken en waar eventueel geschaafd moet worden aan het plan.
 • De gemeente informeert inwoners, via de media en de eigen kanalen, over werkzaamheden die verricht worden om Zeewolde nog beter op (de) weg te krijgen.

Het college wil graag dat op korte termijn wordt begonnen met 2 onderwerpen: de bereikbaarheid van het centrumcarré voor voetgangers en fietsers én de aanpak van de snelheid in de bebouwde kom. Het college zal aan de raad voorstellen om deze punten als eerste op te pakken.

Plan gemaakt met hulp van inwoners

Inwoners van Zeewolde hebben via een enquête hun mening over het verkeer en de verkeersveiligheid in Zeewolde kunnen geven. Daarnaast hebben organisaties zoals bijvoorbeeld Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, provincie Flevoland en (autorij)scholen, lokale politieke partijen hun mening en ideeën gedeeld via de praat-mee tool. Ook de uitkomsten van een provinciaal verkeersonderzoek zijn meegenomen in het plan. Enkele aandachtspunten uit de enquête en de praat-mee tool zijn:

 • het gemis aan verkeersveilige oversteken rondom het centrum
 • het gemis aan een verkeersveilige oversteek ter hoogte van de Gamma
 • hoge snelheid van het autoverkeer op 50km/uur-wegen
 • gebrek aan logica van routes in de woonkern voor de automobilist
Terug naar het overzicht actuele berichten