Uitnodiging bijeenkomst Transitievisie Warmte

Op maandag 23 mei organiseert de gemeente Zeewolde een bewonersbijeenkomst Transitievisie Warmte. Nederland wil uiterlijk in 2050 CO2-neutraal zijn. Om dit te bereiken moeten ook alle huishoudens stoppen met het gebruik van aardgas. Hiervoor zijn nieuwe warmteoplossingen nodig. De gemeente Zeewolde is daarom bezig met het opstellen van een Transitievisie Warmte (TVW), net als alle gemeenten in Nederland. Daarin staat hoe de gemeente toe wil werken naar volledig aardgasvrije verwarming in 2050 en wat de plannen zijn voor de komende jaren. U bent van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn, ook als u nog niet veel weet van de warmtetransitie.

Locatie: The Lux
Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur. De zaal is vanaf 19.30 uur open.

Aanmelden bijeenkomst maandag 23 mei

Wat kunt u deze avond verwachten?

Tijdens de bijeenkomst praten we u bij over waar we staan met de Transitievisie Warmte en wat er al onderzocht is. We willen met u bespreken wat belangrijke uitgangspunten zijn voor de warmtetransitie en welke specifieke wensen, ideeën en zorgen u heeft.

Inhoud Transitievisie Warmte

  • Belangrijke vragen voor de TVW zijn wat kansrijke plekken zijn om te starten en welke technieken in Zeewolde geschikt zijn om aardgas te vervangen.
  • Dat zijn technische vragen, maar veel hangt ook af van de wensen en ideeën uit de buurt.
  • Zo zijn veel woningen in Zeewolde relatief nieuw en dan kan een warmtepomp een goede vervanging zijn van een cv-ketel. Moet de gemeente daar op inzetten, en zo ja hoe? En wat betekent het voor uw huis?
  • Ook zijn er mogelijkheden voor een warmtenet op restwarmte of met andere bronnen. De Transitievisie Warmte gaat over de vraag of een warmtenet een goede optie kan zijn, en welke bronnen daarvoor mogelijk beschikbaar zijn. De visie gaat dus niet over de vraag of er een datacenter komt.

Tot slot willen we het hebben over hoe de gemeente in de toekomst het beste met u over de transitievisie in gesprek kan blijven. Ook na de TVW gebeurt het nodige en we horen graag hoe u hierover geïnformeerd en bij betrokken wilt worden. We zien u graag op 23 mei.