Winnie Prins stopt als wethouder

Tijdens de raadsvergadering van 28 juni jl. is een motie van wantrouwen tegen wethouder Winnie Prins aangenomen met 13 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Er volgde een stemming met dezelfde stemverhouding. De wethouder is per direct gestopt met haar werkzaamheden. De motie kunt u inzien bij de stukken van de raadsvergadering van 28 juni 2021.

De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft aangegeven haar verantwoordelijkheid te nemen door in de coalitie te blijven. Fractievoorzitter Ben Sonneveld gaf aan zo snel mogelijk met een voorstel naar de coalitie te komen over de invulling van de functie.

De portefeuille van wethouder Prins is verdeeld over de andere wethouders. Afspraken worden zo veel mogelijk overgenomen.

Terug naar het overzicht actuele berichten