Anders betalen voor uw afval

  • Het college 2018-2022 heeft een principebesluit genomen over het invoeren van een recycletarief.
  • Daarmee geeft het college aan dat de invoering van een recycletarief een logische en noodzakelijke stap is om tot nog betere afvalscheiding te komen.
  • Bij het recycletarief betaalt u een vast bedrag afvalstoffenheffing. En daarnaast betaalt u per keer dat u de ondergrondse container voor restafval opent. Dit is het variabele deel.
  • Hoe minder vaak u restafval wegbrengt, hoe lager deze kosten zullen zijn.
  • U heeft door beter scheiden invloed op het variabele deel. U betaalt dan niet meer of misschien zelfs minder dan het huidige tarief afvalstoffenheffing.

Uitwerking plan

  • Het voorstel wordt verder uitgewerkt. In dit voorstel staat wat het recycletarief precies betekent en wat we kunnen leren van de andere ervaringen.
  • Zo wordt gekeken naar de mogelijkheid om luiers en incontinentiemateriaal apart in te zamelen.
  • Voordat het college een besluit neemt, wordt een aantal bewonersgroepen betrokken bij het maken van de plannen.
  • Het definitieve besluit over de invoering van het recycletarief wordt genomen door het nieuwe college en de gemeenteraad.

Recycletarief nodig om doel te halen

In 2020 mag nog maximaal 100 kg en in 2025 maximaal 30 kg restafval per inwoner per jaar wordt geproduceerd. Het verbranden van restafval is namelijk duur en slecht voor het milieu. Door het omgekeerd inzamelen is de hoeveelheid restafval in Zeewolde per inwoner al gedaald, maar nog niet voldoende. Om het uiteindelijke doel te bereiken is het invoeren van een prijsprikkel (recycletarief) een logische en noodzakelijke volgende stap.