Home > Bestuur > Startpagina bestuur

Naar de website van de gemeenteraad

Agenda

Agenda

Naar de website van de gemeenteraad: vergaderkalender, raadscommissies, live uitzending…

Live uitzending

Live uitzending

Live uitzending van vergaderingen gemeenteraad en raadscommissies...

Bekendmakingen en nieuws

Openbare bekendmakingen

Aangevraagde en verleende vergunningen, verordeningen, verkeersbesluiten…

Verordeningen en beleid

Verordeningen en beleid

Gemeentelijke regelgeving, beleidsstukken…

Asielzoekerscentrum

Asielzoekerscentrum

Veelgestelde vragen, vrijwilligers…

Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

Website van de Gemeenteraad: taken, contact...

Gemeenteraad

Gemeenteraad

Naar de website van de gemeenteraad: samenstelling, besluitenlijst, vergaderkalender, live uitzending, schriftelijke vragen art. 36…

College van B&W

College van B&W

Samenstelling, portefeuilles, notulen, collegeprogramma…

Organisatie

Organisatie

Vacatures, afdelingen, inkoop, klachten...

Financiën

Financiën

Begroting, jaarrekening, inkomsten en uitgaven…

Commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften

Leden van de commissie, agenda, hoorzittingen...

Jeugdraad

Jeugdraad

Wat doet de jeugdraad...

Contact

Iets melden of vragen

Openingstijden     
 

Bezoekadres

Gemeente Zeewolde
Raadhuisplein 1
3891 ER  Zeewolde

E-mail: info@zeewolde.nl

Telefoon: 036-522 9 522

 Naar boven