Home > Bestuur > Asielzoekerscentrum (AZC)

Asielzoekerscentrum (AZC)

In maart 2016 zijn de eerste bewoners gearriveerd in het asielzoekerscentrum in Zeewolde. Het AZC (Asielzoekerscentrum) is gevestigd aan de Bosruiterweg 16 in Zeewolde. De asielzoekers zijn in Zeewolde gehuisvest in de voormalige arbeidsmigrantenhuisvesting (de arbeidsmigranten zijn verhuisd naar nieuwe arbeidsmigrantenhuisvesting).

Voorgeschiedenis

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 september 2015 besloten in te gaan op het verzoek van het COA om het AZC aan de Bosruiterweg 16 mogelijk te maken. Voorafgaand aan het besluit is met tientallen organisaties in Zeewolde gesproken en is ook de gemeenteraad gehoord. Op basis van de verzamelde informatie heeft het college gekozen voor 600 opvangplaatsen.

De bestuursovereenkomst voor de vestiging van een AZC is getekend op 11 november 2015.

De eerste ervaringen met het AZC en de ontwikkelingen in de vluchtelingenopvang kunnen ertoe leiden dat het college besluit om draagvlak te zoeken voor een tijdelijke en nader te bepalen uitbreiding van de opvang.


Contact

Iets melden of vragen

Openingstijden     
 

Bezoekadres

Gemeente Zeewolde
Raadhuisplein 1
3891 ER  Zeewolde

E-mail: info@zeewolde.nl

Telefoon: 036-522 9 522

 Naar boven