Home > Bestuur > Openbare bekendmakingen

Openbare bekendmakingen

RSS

Omgevingsvergunningen, evenementen, bestemmingsplannen, verkeersbesluiten, verordeningen, etc….

Direct zoeken in bekendmakingen van de gemeente Zeewolde

Alle bekendmakingen van de afgelopen week

Alle bekendmakingen van de afgelopen maand

Op www.overheid.nl vindt u naast de bekendmakingen van de gemeente Zeewolde ook die van het waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland.

Eenvoudig op de hoogte blijven van officiële bekendmakingen?

  • U kunt op de hoogte blijven de gratis e-mailservice of app van 'Over uw buurt'.
  • Informatie over uw buurt zoals vergunningen, plannen en regelgeving kunt u online inzien.

  E-mailservice 'Over uw buurt' - overheid.nl

Ter inzage

  • Als het mogelijk is publiceren wij de bijbehorende stukken als bijlage bij een bekendmaking.
  • Kan dat niet, of wilt u de bijbehorende stukken van een bekendmaking op papier inzien? Dat kan bij het Publiekscentrum van het gemeentehuis tijdens de openingstijden.

Bezwaar, beroep, zienswijze

  • Bij bepaalde bekendmakingen kunt u bezwaar of beroep instellen.
  • In andere gevallen is het mogelijk een reactie of zienswijze in te dienen over een ontwerpbesluit. Hiermee kunt u uw belangen onder de aandacht te brengen en uw mening of argumenten over het ontwerp bekendmaken.
  • Hoe en wanneer u een bezwaar- of beroepschrift, reactie of zienswijze kunt indienen, leest u per bekendmaking.

Archief bekendmakingen gemeente Zeewolde - gepubliceerd voor 1 september 2016

Archief

Contact

Iets melden of vragen

Openingstijden     
 

Bezoekadres

Gemeente Zeewolde
Raadhuisplein 1
3891 ER  Zeewolde

E-mail: info@zeewolde.nl

Telefoon: 036-522 9 522

 Naar boven