Burgertafel

  • De Burgertafel geeft de gemeente Zeewolde gevraagd en ongevraagd advies over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet.
  • De Burgertafel bestaat uit vertegenwoordigers van cliëntengroepen binnen het Sociaal Domein en betrokken inwoners.
  • Op deze manier worden inwoners betrokken bij het beleid en de uitvoering.
  • De Burgertafel houdt zich niet bezig met individuele klachten, bezwaarschriften etc. 
  • De leden van de Burgertafel zijn benoemd door het college en voeren hun taken vrijwillig uit.
  • Naar de website van Burgertafel Zeewolde.