Eerste hulp verlenen tijdens coronamaatregelen

De veiligheid van de hulpverlener voorop staat. De onzekere tijden rondom het coronavirus roepen dan ook vragen op over het veilig verlenen van eerste hulp. Voorkom dat u zelf besmet raakt met het coronavirus. Het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatie Raad geven de volgende adviezen:

U wilt hulp verlenen: een kind is gevallen

 • In het geval van het kind dat voor uw neus valt, kunt u er ervoor zorgen dat iemand fietsers laat afstappen en op een goede afstand om het kind hun weg kunnen laten vervolgen.
 • Let ook op auto’s die het kind over het hoofd kunnen zien en zo een gevaarlijke situatie vormen. 
 • Stel het kind gerust, vertel wie u bent en leg op het niveau van het kind uit waarom u niet dichterbij kunt komen, maar dat u er wel voor hem/haar bent en zal zorgt dat er hulp komt.
 • Geef het kind het gevoel dat u, al dan niet op afstand, voor hem/haar zorgt.

Bij levensbedreigende situatie: bel direct 112

 • Vraag waar het pijn heeft en probeer de ernst van de situatie in te schatten. 
 • Heeft u het vermoeden van een botbreuk aan de benen of aan het ruggenwervels, bel dan u 112 en zeg tegen het kind dat het heel stil moet blijven liggen. 
 • Botbreuken aan een of meerdere ruggenwervels kunnen schade aan het ruggenmerg  veroorzaken waardoor blijvende invaliditeit kan ontstaan. 

Bij niet levensbedreigend letsel: bel de ouders van het kind

 • Bij niet levensbedreigend letsel is het fijn als u de ouders/verzorgers van het kind belt.
 • Doe dit zoveel mogelijk met uw eigen telefoon en vraag het nummer van de ouders/verzorgers aan het kind. 
 • Als het kind zelf de ouders overstuur belt, kan dit soms tot paniek leiden bij de ouders, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan doordat zij snel in de auto naar het kind toe willen komen. 
 • Daarnaast willen we geen contact moment door het overpakken van de telefoon van het kind.
 • Blijf bij het kind tot de hulp er is, om de rust te bewaren is het fijn als slecht één of twee hulpverleners zich bemoeien met het kind. 
 • Blijf met het kind in gesprek. 
 • Omstanders zijn bij ongevallen vaak een storende factor en zeker in deze tijd niet gewenst.

Fysiek contact bij EHBO

 • Beoordeel bij elke situatie of u op 1,5 meter afstand kunt blijven. 
 • Is dit niet nodig, verleen dan hulp op afstand door aanwijzingen te geven waarmee het slachtoffer zichzelf kan helpen. En bel nodig 112 als dit nodig is.
 • Is het wel noodzakelijk binnen 1,5 meter van het slachtoffer te komen, voer dan alleen levensreddende handelingen uit.

Beschermen handschoenen

 • Draag tijdens het verlenen van eerste hulp zoveel mogelijk beschermende handschoenen ter bescherming van uzelf en het slachtoffer.
 • Vinyl handschoenen beschermen niet tegen micro- organismen!

Richtlijnen voor beademing tijdens reanimatie

 • Is het slachtoffer volwassen zonder duidelijke of bewezen infectie, geef dan alleen borstcompressies. Geef geen mond-op-mond beademing.
 • Heeft het slachtoffer het coronavirus of is hiervoor een sterke verdenking, geef dan geen borstcompressies of mond-op-mond beademing. Alleen een AED mag hier worden gebruikt.
 • Bij kinderen verandert de inzet van de reanimatiehandelingen inclusief beademingen borstcompressies niet.

Taakverdeling bij meerdere hulpverleners

 • Als meerdere hulpverleners aanwezig zijn, verdeel dan de taken.
 • Laat iemand die die al genezen is van het coronavirus of een goede gezondheid heeft het fysieke contact uitvoeren. 
 • Mensen ouder dan 50 jaar wordt aangeraden altijd op afstand te blijven. 
 • Andere hulpverleners kunnen taken op afstand oppakken, zoals het bellen voor hulp en het op afstand houden van kijkers.

Na de eerstehulpverlening

 • Na het verlenen van eerste hulp moet u uw handen zo snel mogelijk grondig wassen. Doe dit minimaal 20 seconden.
 • Is er een ambulance aanwezig, desinfecteer de handen dan al bij de ambulance als dat mag.
 • Vermijd na hulp aan iemand die is besmet met het virus de eerste 2 weken contact met anderen, totdat zeker is dat men zelf niet is besmet of weer volledig is hersteld. 
 • Bel bij hoge koorts of moeilijkheden met ademen de huisarts.