Eikenprocessierups

  • De gemeente bestrijdt de rupsen op plaatsen waar veel mensen komen.
  • Alle eiken worden geïnspecteerd door een aannemer. Die zal de rupsen wegzuigen. De bomen waarop rupsen zijn gevonden krijgen een oranje merkteken.
  • De haren van de rups kunnen irritatie geven aan huid en ademhaling.
  • Heeft u klachten? Op www.thuisarts.nl/eikenprocessierups vindt u tips.

Maatregelen tegen de rups

De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups zo natuurlijk mogelijk:

  • Er zijn bollen aangeplant waar roofinsecten op afkomen die dol zijn op eikenprocessierupsen.
  • Onder eiken worden de bermen minder gemaaid om roofinsecten te lokken die de eikenprocessierups graag opeten.
  • Er is een proef gedaan met het ophangen van nestkastjes voor o.a. mezen.
  • Een aantal eiken is behandeld met aaltjes. Deze wormpjes zorgen er voor dat de rupsen dood gaan.
  • In het voorjaar blijven we de nesten wegzuigen.