Eikenprocessierups

 • Ook in Zeewolde komt de eikenprocessierups voor op eikenbomen.
 • De haren van de rups kunnen irritatie geven aan huid en ademhaling. Daarom bestrijdt de gemeente de rupsen op plaatsen waar veel mensen komen.
 • Alle eiken worden geïnspecteerd door een aannemer. Die zal de rupsen wegzuigen. De bomen waarop rupsen zijn aangetroffen krijgen een rood-wit lint.
 • Ziet u een eikenboom met rupsen zonder lint, meldt u dat dan vooral bij de gemeente.

Preventie

 • We proberen problemen door de eikenprocessierups te voorkomen.
 • We trekken meer vogels en insecten aan (die de rupsen opeten) door de bermen minder vaak te maaien.
 • Daardoor staan er meer bloemen in de bermen.
 • Ook planten we speciale bollenmengsels onder de eiken.
 • In het voorjaar blijven we de nesten wegzuigen. 

"Gewone" rupsen

 • Heeft u last van 'gewone' rupsen: het groen herstelt vanzelf als de rupsen weg zijn.
 • Hierbij is de buxusmot een uitzondering. De buxus gaat wel dood.