Belastingen en WOZ

Belastingen wordt uitgevoerd door Meerinzicht. Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

Naar Meerinzicht

Gemeentelijke belastingen

Afvalstoffenheffing, rioolheffing, toeristenbelasting, forensenbelasting

WOZ en OZB

WOZ-waarde (waardering onroerende zaak) OZB (onroerendezaakbelasting), taxatieverslag, bezwaar maken

Kwijtschelding

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen 

Automatische incasso

Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stoppen, informatie over betalen in termijnen

Berichtenbox MijnOverheid

Aanslag gemeentelijke belastingen inzien via MijnOverheid.nl

Meerinzicht

Direct naar de website van Meerinzicht Belastingen

Link

Pagina opties