Bestuur en organisatie

Gemeenteraad

Naar de website van de gemeenteraad: samenstelling, besluitenlijst, vergaderkalender, live uitzending, schriftelijke vragen art. 36

Ga direct naar website gemeenteraad

Coalitieakkoord

Coalitieakkoord 2018-2022 "Een schone toekomst"

College van B&W

Samenstelling, portefeuilles, nevenfuncties, notulen en besluiten

Openbare bekendmakingen

Aangevraagde en verleende vergunningen, verordeningen en verkeersbesluiten

Organisatie

Vacatures, afdelingen, inkoop, klachten

Vacatures

Vacatures van de gemeente Zeewolde vindt u op werkenbij.meerinzicht.nl

Ga direct naar www.werkenbij.meerinzicht.nl

Verordeningen en regelingen

Gemeentelijke verordeningen en regelingen

Financiƫn

Begroting, jaarrekening, inkomsten en uitgaven.

Beleidsdocumenten

Beleidsdocumenten van de gemeente Zeewolde, diverse onderwerpen

Commissie bezwaarschriften

Een onafhankelijke commissie adviseert het college van B & W over bezwaarschriften.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt of het gevoerde beleid van het gemeentebestuur doelmatig, doeltreffend en rechtmatig is.

Jeugdraad

De Jeugdraad biedt kinderen een kans om mee te denken en te praten over dingen die er wel (of juist niet) voor kinderen in Zeewolde zijn of worden gerealiseerd

Pagina opties