Bouwen en wonen

Omgevingsvergunning

Vergunning nodig of niet, dakkapel, schuurtje, schutting, overkapping...

Principeplan indienen

Beoordelen of het bouwplan voldoet aan regels en bestemmingsplan

Bestemmingsplannen

Overzicht bestemmingsplannen, planschade, bezwaar maken

Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

Opvragen van bouwplannen en tekeningen, kosten

Openbare bekendmakingen

Aangevraagde en verleende vergunningen, verordeningen en verkeersbesluiten

Kabels en leidingen leggen

Werkzaamheden aan kabels en leidingen in de openbare grond melden

Inrit of uitrit aanleggen

Voorwaarden, aanvragen, kosten

Erfafscheiding, schutting, hek plaatsen

Regels rondom het plaatsen van een erfafscheiding (schutting, hek etc.)

Bomen kappen

Informatie over regels rondom het kappen van bomen

(Bouw)container plaatsen

Informatie over het plaatsen van een (bouw)container of ander object

Nieuwbouw woningen

Direct naar de website van Zeewolde Nieuwbouw. Informatie over kavels en nieuwbouwprojecten

Ga direct naar de website zeewoldenieuwbouw.nl

Huisvestingsvergunning

De gemeente Zeewolde kent geen huisvestingsvergunning

Pagina opties