Op Goede Vrijdag 19 april en Eerste Paasdag 22 april is het gemeentehuis gesloten. 

Gemeenteraad

De raad op straat

Op woensdagavond 10 april kwam de gemeenteraad naar het buitengebied.

link

Live uitzending vergaderingen

Volg de vergaderingen of luister/kijk deze terug, archiefopnamen vergaderingen

link

Agenda en stukken

Vergaderkalender en activiteiten van gemeenteraad en raadscommissies, verslagen, besluitenlijsten, schriftelijke vragen, moties

link

Vergaderkalender

Naar de vergaderkalender van de gemeenteraad, het presidium en de raadsinformatieavonden

link

Archief vergaderingen

Vind eerdere vergaderingen en verslagen

Leden gemeenteraad

Wie zitten er in de gemeenteraad?

link

Contact met de raad

Inspreken en invloed uitoefenen, hoe gaat dat?

Griffie

Voor vragen over vergaderingen, aanmelden voor inspreken, contactgegevens

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

Informatie over de gezamenlijke rekenkamercommissie van 9 gemeenten in Midden-Nederland

Pagina opties