Gemeenteraad

Agenda en stukken

Vergaderkalender en activiteiten van gemeenteraad en raadscommissies, verslagen, besluitenlijsten, schriftelijke vragen, moties

link

Live uitzending vergaderingen

Volg de vergaderingen of luister/kijk deze terug, archiefopnamen vergaderingen

link

Vergaderkalender

Naar de vergaderkalender van de gemeenteraad, het presidium en de raadsinformatieavonden

link

Leden gemeenteraad

Wie zitten er in de gemeenteraad?

link

Contact met de raad

Inspreken en invloed uitoefenen, hoe gaat dat?

Griffie

Voor vragen over vergaderingen, aanmelden voor inspreken, contactgegevens

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

Informatie over de gezamenlijke rekenkamercommissie van 9 gemeenten in Midden-Nederland

De raad op straat

Op dinsdag 12 november 2019 komt de gemeenteraad naar de wijk Zeewolde-Zuid

link

Pagina opties