Nieuwe manier afval scheiden

Planning en omwisselen afvalcontainers

Datum start nieuwe inzamelen, nieuwe milieupas

Plattegronden ondergrondse containers

Locaties van de ondergrondse containers

Wat houdt omgekeerd inzamelen in?

Container voor plastic, blik en drinkpakken, inzameling flats en buitengebied

Pagina opties