Nieuwe manier afval scheiden

Wat houdt de nieuwe manier in?

Container voor plastic, blik en drinkpakken, inzameling flats en buitengebied, invoering najaar 2018

Plattegrond ondergrondse containers

Locaties van de ondergrondse containers

Link

Milieupas HVC aanvragen

Direct naar de klantenservice van HVC

Link

Reactieformulier

Geef hierbij zo veel mogelijk details

Link