Boombeleidsplan ter inzage (02-07-2019)

Dit item is verlopen op 11-09-2019.

Voor het planten en onderhouden van bomen in de openbare ruimte is een concept boombeleidsplan opgesteld. Dit plan geldt voor de bomen in de bebouwde kom. De volgende onderwerpen worden in het plan behandeld:

  • Randvoorwaarden voor het planten van bomen in nieuwe wijken en te renoveren gebieden
  • Het snoeien van bomen
  • Het dunnen van rijen en groepen (afstand tussen de bomen)
  • Veiligheid rondom bomen
  • Overlast van bomen

Ter inzage

  • Het concept boombeleidsplan is opgesteld omdat er meer wijken/buurten zijn die niet in het boombeleidsplan 2006 staan.
  • Het plan ligt tot 10 september 2019 ter inzage in het gemeentehuis en online.

Vraag of opmerking

Heeft u een vraag of opmerking? Dan kunt u deze, liefst met onderbouwing, doorgeven via boombeleidsplan@zeewolde.nl. Geef ook uw naam, adres en e-mailadres aan ons door. U krijgt van ons dan een reactie. Op basis van de ingekomen reacties wordt het plan mogelijk aangepast. Het definitieve boombeleidsplan wordt uiteindelijk voorgelegd aan de gemeenteraad voor vaststelling.

Pagina opties