Seismisch onderzoek voor verkenning aardwarmte in buitengebied (26-02-2019)

Dit item is verlopen op 29-03-2019.

Vanaf 21 februari wordt een nationaal seismisch onderzoek uitgevoerd naar aardwarmte. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Om te kijken waar de ondergrond in Nederland geschikt is voor het winnen van aardwarmte is een testlijn aangelegd, die van Utrecht naar Almere/Zeewolde loopt. Het laatste stuk van deze lijn loopt in het buitengebied van Zeewolde vanaf zo ongeveer vanaf de bocht in de A27 tot iets na de kruising van de Vogelweg met de Gruttoweg en Wulpweg.  

De testlijn, wat houdt dat in?

Ongeveer om de 20 meter wordt in een zo recht mogelijke lijn, die loopt vanaf Utrecht tot in het buitengebied van Zeewolde, een gat geboord van 10 tot 20 meter diep. De plekken worden van tevoren nauwkeurig gekozen waarbij rekening wordt gehouden met de ondergrond, veiligheid, milieu, de natuur en afstand tot gebouwen. In de gaten wordt een kleine lading springstof geplaatst en afgedicht met klei. Op een later moment wordt de lading tot ontploffing gebracht waardoor geluidsgolven ontstaan. Aan het oppervlak is een doffe plof te horen en is het mogelijk op korte afstand een lichte trilling te ervaren.

Omwonenden en grondeigenaren van het gebied waar de testlijn doorheen loopt zijn op de hoogte van dit onderzoek en hebben een brief ontvangen met uitleg en contactgegevens.  

Hoelang duurt het?

Het onderzoek loopt  vanaf eind februari tot medio april. Het seismisch onderzoek langs de testlijn zal vooral in de avonduren, tussen 19 en 23 uur plaatsvinden (dit omdat er voor een goed resultaat zo weinig mogelijk omgevingsgeluid moet zijn).

Waarom onderzoek naar aardwarmte?

Aardwarmte kan misschien een groot deel van onze warmtevraag in huizen, kantoren, kassen en voor bepaalde industrie verduurzamen door aardgas te vervangen. In grote delen van Nederland is echter weinig informatie over de ondergrond bekend. Om die reden laat de overheid seismisch onderzoek uitvoeren. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag óf en waar de ondergrond in Nederland mogelijk geschikt is voor winning van aardwarmte.

Meer informatie

Het onderzoek heet Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN), zie ook www.ebn.nl/scan.

Pagina opties