Subsidie om innovatie bij bibliotheken te vergroten (07-05-2018)

Dit item is verlopen op 01-07-2018.

De provincie Flevoland stelt een innovatiefonds in om de maatschappelijke relevantie van de bibliotheek te versterken. Organisaties, verenigingen of ondernemers die kansen zien voor samenwerking met de bibliotheek en bijdragen aan het versterken van de maatschappelijke relevantie van de bibliotheek, komen in aanmerking voor subsidie.

Provincie en gemeenten

Het bevorderen van innovaties bij bibliotheken is een wettelijke taak van de provincie. Ook de gemeenten nemen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun bibliotheken. Met deze samenwerking willen beide partijen dat de bibliotheken in Flevoland modern en maatschappelijk relevant blijven.

Meer weten over deze subsidieregeling?

Op de website van de provincie Flevoland kunt u alle details vinden: www.flevoland.nl

Pagina opties