Ter inzage: Concept Beleidsnota sport & bewegen 2020 (12-09-2019)

Dit item is verlopen op 22-10-2019.

"Een leven lang bewegen in Zeewolde’ - voor iedereen door iedereen"

  • In de nota staan de ambities beschreven van het college ten aanzien van sport en bewegen en hoe een verdere ontwikkeling hiervan wordt gestimuleerd en ondersteund.
  • Vanaf 10 september tot en met 22 oktober 2019 ligt de Concept Beleidsnota sport & bewegen 2020 'Een leven lang bewegen in Zeewolde’ - voor iedereen door iedereen, ter inzage.

Reacties kunt u mailen naar b.verstralen@zeewolde.nl. U kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen via 036-5229522.

Pagina opties