Verbouwing sportcomplex Het Baken (14-05-2019)

Dit item is verlopen op 24-06-2019.

Voor de nieuwbouw van het zwembad en de renovatie van de sporthal van sportcomplex Het Baken, stelt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor om te kiezen voor het scenario, waarbij de sporthal wordt verlengd met 6 meter en wordt gekozen voor duurzaamheid+.

  • Als de gemeenteraad dit plan overneemt, gaat het zwembad van juli 2020 tot en met december 2021 dicht.
  • Meer informatie over de nieuwbouw en de renovatie vindt u op de website van de gemeenteraad. U vindt hier bijvoorbeeld het Programma van Eisen.

De gemeenteraad komt op de volgende data bij elkaar:

  • donderdag 16 mei 2019, 20.00 uur raadsinformatieavond, aanvang agendapunt sportcomplex Het Baken start om 21.00 uur
  • dinsdag 21 mei 2019, 20.00 uur commissievergadering
  • dinsdag 28 mei 2019, 20.00 uur gemeenteraad

Als de gemeenteraad op 28 mei a.s. een besluit heeft genomen, wordt een planning gemaakt. In deze planning wordt gewerkt naar nieuwbouw/renovatie vanaf juli 2020.

Pagina opties