Asbest verwijderen

 • Wat is het?

  • Asbest kan schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Daarom is het gebruik en de verwerking van asbest in Nederland sinds 1994 verboden. 
  • Ook in Zeewolde kan (voor 1994) asbest zijn gebruikt bij de bouw van huizen, schuurtjes en bedrijfspanden. Meestal gaat het daarbij om dakbedekking van golfplaat of leisteen.
  • De provincie Flevoland heeft een subsidieregeling van Asbest naar Duurzaam Dak.  

  De provincie Flevoland heeft onderzoek gedaan naar daken in Zeewolde die mogelijk asbest bevatten.

  • U kunt uw pand controleren op deze plattegrond.
  • Vul in het zoekvenster linksboven uw postcode en huisnummer in. U zoomt dan automatisch in op uw adres.
  • De huizen/schuren/bedrijfspanden die mogelijk asbest bevatten zijn rood of roze gekleurd. Waar geen asbestverdenking is, zijn de gebouwen groen.

  Hoe controleert u uw pand op asbest (als uw pand rood/roze op de plattegrond staat)?

  Optie 1: Laat een asbestinventarisatie doen door een gecertificeerd bedrijf.

  Optie 2: Heeft u golfplaten op uw dak? Controleer dan of er een code op de golfplaat staat (vaak op de één-na-laatste golf). Daaraan kunt u al zien of er wel of geen asbest in is verwerkt:

  • Code NT, AF, AFM, NA, AP of AV > dan bevat de golfplaat géén asbest. Geef dit door aan de gemeente via dit formulier.
  • Code AT, NF of CAF > dan bevat de golfplaat wél asbest. 

  Meldformulier geen asbest

  Wat als u asbest heeft aangetroffen in uw dak?

  • U kunt het asbest laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Voor bedrijven is dat verplicht. 
  • Voor u de dakbedekking mag verwijderen, moet u een sloopmelding doen bij de gemeente via Omgevingsloket online. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig (of eHerkenning voor een bedrijf). U moet daarbij een asbestinventarisatierapport inleveren door een gecertificeerd bedrijf. 
  • Pas als u toestemming heeft om de dakbedekking te verwijderen, kunt u aan de slag.
  • Let op: Misschien heeft u ook een ontheffing nodig van de provincie Flevoland. Dit is het geval als het verwijderen van het dak gevolgen heeft voor beschermde diersoorten (bijvoorbeeld vleermuizen of mussen).
  • Gaat het om een woonhuis of schuurtje? Dan mag u geschroefde golfplaten op een schuurtje of aanbouw onder voorwaarden zelf verwijderen.

  Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor zelf verwijderen?

  • Het dak is kleiner dan 35 vierkante meter.
  • De golfplaten liggen op een woonhuis of schuurtje (het gebouw heeft dus geen bedrijfsfunctie).
  • De golfplaten zijn geschroefd, niet gespijkerd of gelijmd. Ze zijn dus te verwijderen zonder ze te beschadigen.
  • De platen zijn in goede staat, dus niet kapot of verweerd.  Bij het verwijderen van kapotte of verweerde golfplaten kunnen makkelijk asbestvezels vrijkomen.
  • Zit er mos op het dak? Dat kan betekenen dat het dak verweerd is.
  • Twijfelt u, laat dan een asbestinventarisatie doen. Bij zo’n onderzoek kan men zien of de vezels nog goed vastzitten in het materiaal.
  • U mag geen betaalde hulp inschakelen. Buren of vrienden mogen wel onbetaald meehelpen. Als u een betaalde klusser of bedrijf inschakelt, moet die aan de wettelijke regels voor het verwijderen van asbest voldoen (onder andere gecertificeerd zijn om asbest te verwijderen).


  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

  • Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
  • Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder.

  Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Wat moet ik doen?

  Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen. U doet de melding online via het Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning.

  Doe de melding minimaal 4 weken voordat u de asbest gaat verwijderen. In de volgende gevallen doet u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

  • U verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.
  • U verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 per perceel verwijderen.

  Na de sloopmelding

  De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Als uw melding niet compleet is, krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Als uw melding wel compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

  Start en einde werkzaamheden melden

  • U meldt minimaal 2 werkdagen van tevoren bij de gemeente dat u gaat beginnen met asbest verwijderen.
  • Als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.
 • Wat heb ik nodig?

  Gegevens bij de melding

  • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
  • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
  • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
  • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
  • hoe u gaat slopen
  • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

  Asbestinventarisatierapport

  U moet een asbestinventarisatierapport meesturen als u:

  • meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal verwijdert;
  • asbest verwijdert uit een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

  Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

 • Achtergrond

  U kunt 4 weken na uw melding beginnen met asbest verwijderen. Als u een melding hebt gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden, kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop.

  Als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet volledig is, mag u nog niet beginnen. U moet eerst een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

 • Tips

  Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij Ascert.

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties