Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Centrum

 • Wat is het?

  • Op verzoek van de Vereniging Centrumondernemers Zeewolde is eind 2014 in samenspraak met de gemeente het traject ingegaan, om op grond van de nieuwe wet de Bedrijven Investeringszone Centrum ook na 2015 voort te zetten (voor de periode 2016 - 2020).
  • De verordening daarvoor is op 26 maart 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. 
 • Wat kost het?

  • De gebruikers van een WOZ-object dat bedrijfsmatig wordt gebruikt binnen het vastgestelde gebied ontvangen gedurende de looptijd van de verordening jaarlijks een aanslag, waarbij de peildatum is 1 januari is.
  • Als er op de peildatum geen gebruiker is geregistreerd, wordt de eigenaar van het pand aangeslagen.

  De BIZ-bijdrage heeft de volgende tariefindeling (in 2016 gelijk aan 2015):

  WOZ waarde op basis van de WOZ beschikking per 1 januari van het heffingsjaar:

  • t/m € 250.000: € 400,-
  • € 250.000 - € 500.000: € 550,-
  • € 500.000 - € 800.000: € 700,-
  • meer dan € 800.000: € 850,-
 • Hoe werkt het?

  • De basis voor de bekostiging van het activiteitenplan is de BIZ, waaraan een ondernemersfonds is gekoppeld, Stichting Ondernemersfonds Centrum Zeewolde. Vanuit dat fonds worden de activiteiten bekostigd.
  • De BIZ-regeling maakt het mogelijk om op basis van de WOZ waarde van de bedrijfspanden in het aangegeven gebied een bijdrage van alle ondernemers te vragen. Daarmee wordt het " free riders" fenomeen ondervangen en draagt iedere ondernemer in financiële zin bij.
  • Formeel wordt de bijdrage op grond van een verordening, vastgesteld door gemeenteraad, als een belasting opgelegd. Deze wordt door de gemeente geïnd. De gemeente stort het ontvangen bedrag vervolgens in het ondernemersfonds. Het blijft daarmee geld van en voor ondernemers.

   

 • Achtergrond

  • In 2010 is op initiatief van een aantal ondernemers in het centrum van Zeewolde een traject gestart om een Bedrijven Investering Zone (BIZ) te introduceren.
  • In samenwerking met de gemeente Zeewolde is deze procedure afgerond en sinds 1 januari 2011 is de BIZ centrum Zeewolde van kracht. Op basis van de huidige wettelijke regeling is de looptijd tot 2015.
  • Inmiddels is per 1 januari 2015 een nieuwe BIZ-wet aangenomen die het mogelijk maakt  lopende BIZ gebieden te continueren en eventuele nieuwe gebieden op te starten.

  Doelstelling BIZ

  • De doelstelling van het BIZ centrum Zeewolde is het aantrekkelijker maken van het centrumgebied van Zeewolde, waardoor meer bezoekers van binnen en buiten Zeewolde het centrum bezoeken.
  • De ondernemers, verenigd in de Vereniging Centrumondernemers Zeewolde, hebben een activiteitenplan opgesteld waarin op hoofdlijnen de activiteiten zijn benoemd die moeten bijdragen aan het bereiken van de doelstelling.
  • De gemeente en de centrumondernemers zijn  ter uitvoering daarvan een uitvoeringsovereenkomst met elkaar aangegaan. 
 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties