Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Trekkersveld

 • Wat is het?

  • In 2016 is op initiatief van het bestuur van de Bedrijfskring Zeewolde een projectgroep met ondernemers van het Trekkersveld Zeewolde geformeerd om zich te oriĆ«nteren op de haalbaarheid van een Bedrijven Investering Zone (BIZ) voor het bedrijventerrein Trekkersveld. 
  • Op basis van deze oriĆ«ntatie is vervolgens het verzoek aan de gemeente gedaan om mee te werken aan het kunnen instellen van de gewenste BI-zone.
  • De uitslag van de draagvlakmeting is bekendgemaakt op 30 november 2017.

  Bekendmaking uitslag draagvlakmeting BIZ Trekkersveld

  Op initiatief van een aantal ondernemers op het Trekkersveld en de Bedrijfskring Zeewolde is het afgelopen jaar gewerkt aan het opzetten van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor het bedrijventerrein Trekkersveld. Deze regeling kan alleen in werking treden als er bij de ondernemers in het gebied voldoende draagvlak is.

  In de afgelopen weken heeft de draagvlakmeting hiervoor plaatsgevonden. Het resultaat daarvan is dat er onvoldoende draagvlak is voor de voorgestelde regeling. De BIZ Trekkersveld treedt daarmee niet in werking.

  Wettelijk is vastgelegd dat een BIZ regeling pas in werking mag treden wanneer minimaal de helft van het aantal stemgerechtigden een geldige stem heeft uitgebracht. Van dat aantal geldig uitgebracht stemmen moet minimaal 66,6% voor de invoering zijn. Uit de gehouden draagvlakmeting blijkt dat 60,2% voor invoering is.

  Uitslag draagvlakmeting BIZ Trekkersveld

  • Aantal stemgerechtigden: 165 (100%)
  • Aantal uitgebrachte stemmen: 88 (53%). 
   • Aantal stemmen voor: 53 (60,2%) - om het BIZ in te voeren, was een percentage van minimaal 66,6% nodig
   • Aantal stemmen tegen: 35 (39,8%)
 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties