Begraven of cremeren

 • Wat is het?

  Wanneer er iemand uit de familie- of vriendenkring komt te overlijden, dan worden de nabestaanden vrijwel onmiddellijk geconfronteerd met het regelen van de begrafenis of crematie. In bijna alle gevallen verzorgt de begrafenisondernemer de uitvaart.

  Begrafenis melden 

  Als u aanspraak wilt maken op de uitgifte van een graf op de gemeentelijke begraafplaats, dan kunt u hiervoor bij de gemeente een aanvraag indienen. Een dergelijke aanvraag wordt echter in de regel door een begrafenisondernemer ingediend.

  Begrafenis melden

 • Wat kost het?

  Begraafrecht (Tarieven 2020)

  Hieruit worden de kosten voor het graven en dichten van het graf betaald (zowel algemeen als particulier graf).

  Begraafrecht Kosten
  12 jaar en ouder € 578,00
  1- 12 jaar € 292,40
  tot 1 jaar (kindergraf) € 145,05
  urngraf € 235,85

  Begraafplaatsrecht

  Dit zijn de kosten voor het onderhoud van de begraafplaats (dus niet het graf zelf). Het onderhoud van het graf moet door de rechthebbende verzorgd worden.

  Normaal graf

  Normaal graf Aantal jaren Kosten
  Algemeen graf 10 jaar € 231,25
  Particulier graf 20 jaar € 463,60
  Particulier graf 30 jaar € 694,85

  Kindergraf

  Kindergraf Aantal jaren Kosten
  Algemeen graf 10 jaar €  57,45
  Particulier graf 20 jaar € 115,05
  Particulier graf 30 jaar € 172,50

  Urngraf

  Urngraf Aantal jaren Kosten
  Algemeen graf 10 jaar € 57,45
  Particulier graf 20 jaar € 115,05
  Particulier graf 30 jaar € 172,50

  Grafrecht

  Dit zijn de kosten voor het recht op een particulier graf voor een periode van 20 of 30 jaar. Deze periode kan daarna telkens, na betaling, verlengd worden met 10 jaar.

  Grafrecht Aantal jaren Kosten
  Particulier graf 20 jaar € 2.566,30
  Particulier graf 30 jaar € 3.727,00
  Particulier kindergraf 20 jaar €  826,30
  Particulier kindergraf 30 jaar € 1.,139,15
  particulier urngraf (voor 2 urnen) 20 jaar € 830,80
  particulier urngraf (voor 2 urnen) 30 jaar € 1.144,85

  Melding grafmonument

  Er zijn geen aparte kosten voor een grafmonument (vergunning).

  Verstrooien van as

  Aan het verstrooien van as zijn geen kosten verbonden.

 • Wat moet ik doen?

  Een van de belangrijkste beslissingen die bij het regelen van een begrafenis moet worden genomen is de keuze van een graf. U kunt uit twee mogelijkheden kiezen.

  Particulier graf of urngraf

  • Wilt u voor langere tijd de beschikking hebben over een graf, dan kunt u het beste kiezen voor een particulier graf. Dit graf kan gebruikt worden voor 2 personen.
  • Wij geven een particulier graf uit voor een periode van 20 of 30 jaar met de mogelijkheid om die steeds met 10 jaar te verlengen.
  • De familie stelt een rechthebbende aan en bepaalt wie er in het graf wordt begraven of bijgezet. 
  • Graven kunnen niet van tevoren worden gereserveerd. Graven worden uitgegeven op volgorde van de datum van begraven.

  Algemeen graf of urngraf

  Kiest u voor een algemeen graf, dan bepaalt de gemeente waar een overledene wordt begraven.

  • In een algemeen graf mogen maximaal twee personen worden begraven. Dit betekent bijna altijd dat overledenen die elkaar niet gekend hebben in één graf komen te liggen.
  • Wij geven de algemene graven uit voor een periode van 10 jaar. Wanneer de grafrust afloopt, krijgt u bericht met de mogelijkheden vanaf dat moment.
  • De gemeente is rechthebbende van een algemeen graf.
  • Graven kunnen niet van tevoren worden gereserveerd. Graven worden uitgegeven op volgorde van de datum van begraven.

  Begraafuren

  De gewone begraafuren zijn:

  • maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur
  • zaterdag tussen 10.00 en 13.00 uur

  Alle tijdstippen buiten deze uren worden gezien als buitengewone uren. Voor deze buitengewone uren wordt een toeslag berekend. 

  Voor meer informatie kunt u (op iedere werkdag van 8.30 tot 17.00 uur) contact opnemen met het Publiekscentrum gemeente Zeewolde, via telefoonnummer 036 - 522 9522.

  Overige regels

  • De begraafplaats is van zonsopgang tot zonsondergang geopend
  • Toegang voor kinderen tot 12 jaar alleen onder begeleiding
  • Honden moeten worden aangelijnd
  • Losse bloemen, planten, kransen e.d. kunnen wanneer ze verwelkt zijn zonder voorafgaande mededeling door de beheerder worden verwijderd.
  • Linten, siervazen e.d. worden na een begrafenis 12 weken bewaard voor de rechthebbende.
 • Wat heb ik nodig?

  Toestemming voor begraven

  U hebt toestemming (verlof) nodig van een ambtenaar van de burgerlijke stand om een lichaam te mogen begraven. Deze toestemming wordt afgegeven na overlegging van een verklaring van een arts of gemeentelijke lijkschouwer. In deze verklaring moet staan dat desbetreffende persoon door een natuurlijke oorzaak is overleden.

  Is er door een ongeval of misdrijf sprake van een onnatuurlijke dood? Dan kan het verlof tot begraven alleen worden afgegeven na toestemming van de officier van justitie.

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties