Bezwaar maken

 • Wat is het?

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Online bezwaar indienen - met DigiD

  Bezwaar tegen WOZ of OZB

  • Dit wordt uitgevoerd door Meerinzicht. Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.
  • Kijk voor meer informatie over bezwaar maken op www.meerinzicht.nl.
 • Aanvragen / formulier(en)

  • Voor de digitale ondertekening van uw bezwaarschrift heeft u uw DigiD nodig.
  • Dit geldt ook voor een bezwaarschrift namens een bedrijf, gemeente Zeewolde werkt nog niet met e-Herkenning.
 • Wat moet ik doen?

  Hoe kunt u  bezwaar maken of een zienswijze indienen

  Online

  • U kunt met een e-formulier online een bezwaarschrift indienen.
  • Uw DigiD is dan uw officiële ondertekening.

  Het online formulier is niet bedoeld voor het indienen van een bezwaar tegen uw WOZ-beschikking en/of aanslagen gemeentelijke belastingen. Dit gaat op een andere manier, kijk voor meer informatie onder het kopje " Handige links - Bezwaar maken, WOZ en OZB".

  Schriftelijk

  • U stuurt een brief.
  • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
  • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
   • uw naam en adres
   • de datum van uw bezwaar
   • om welk besluit het gaat
   • waarom u het niet eens bent met het besluit
   • uw handtekening
 • Achtergrond

  • De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar.
  • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
  • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

  Beroep indienen

  Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties