Bezwaar maken

 • Wat is het?

  • Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken.
  • U kunt bezwaar maken tegen een besluit binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.

  Online bezwaar indienen - met DigiD

  Behandeling bezwaar

  • De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar.
  • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
  • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

  Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen (WOZ en OZB)

  Dit wordt uitgevoerd door Meerinzicht. Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Kijk voor meer informatie over bezwaar maken op www.meerinzicht.nl.

 • Aanvragen / formulier(en)

  • Voor de digitale ondertekening van uw bezwaarschrift heeft u uw DigiD nodig.
  • Dit geldt ook voor een bezwaarschrift namens een bedrijf, gemeente Zeewolde werkt nog niet met e-Herkenning.
  • Online aanvragen/doorgeven - DigiD nodig
 • Wat moet ik doen?

  Online bezwaar maken

  • U kunt met een online formulier een bezwaarschrift indienen.
  • Uw DigiD is dan uw officiĆ«le ondertekening.

  Het online formulier is niet bedoeld voor het indienen van een bezwaar tegen uw WOZ-beschikking en/of aanslagen gemeentelijke belastingen. Dit gaat via Meerinzicht.

  Schriftelijk bezwaar maken

  U stuurt een brief. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:

  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening
 • Achtergrond

  Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties