Bomen van de buren, overlast

 • Wat is het?

  • Wanneer boomtakken van de buren boven uw tuin hangen, kunt u de buurman of buurvrouw vragen de desbetreffende takken te verwijderen.
  • Mocht deze daar niet op reageren, dan kunt u het beste het verzoek nog eens per brief doen. In deze brief stelt u een bepaalde redelijke termijn, bijvoorbeeld 6 weken, waarbinnen de takken verwijderd moeten worden.
  • Probeer altijd in goed overleg met uw buren eruit te komen.
  • Als uw buurman of buurvrouw weigert aan uw verzoek gehoor te geven, dan mag u de desbetreffende takken zelf afzagen. Let op: u mag niet zonder toestemming de grond van de buren betreden!
  • Doorschietende wortels mag u doorzagen en verwijderen, maar niet dat de boom of heester daardoor onherstelbaar beschadigd wordt.

  Afstand tot de erfgrens

  • De afstand van bomen tot de grenslijn moet tenminste 2 meter zijn (gemeten van het midden van de voet van de boom).
  • Voor heesters en heggen geldt een afstand van tenminste 0,50 meter.
  • Ook kan een kleinere afstand zijn toegelaten, als de buurman of buurvrouw toestemming heeft verleend. Verder is een kleinere afstand toegestaan, als de boom, heester of heg niet hoger zijn dan de scheidsmuur tussen beide erven.

  Hoogte van bomen

  Het snoeirecht geldt alleen voor overhangende takken en niet voor het in hoogte terugnemen van een boom. Er geldt geen maximale hoogte voor bomen.

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties