Bouw en verbouwing, welstand

 • Wat is het?

  • Een welstandsadvies is een advies met betrekking tot het uiterlijke aanzien van een bouwwerk.
  • In de welstandsnota die door de gemeenteraad is vastgesteld is het welstandsbeleid van de gemeente Zeewolde vastgelegd. Hierdoor is voor iedereen inzichtelijk aan welke criteria het uiterlijk van een bouwwerk moet voldoen.
  • Als u een bouwplan heeft kunt u nu dus van tevoren bekijken waar de welstandscommissie op let. U kunt daar dus al rekening mee houden bij het uitwerken van uw plan.
 • Wat kost het?

  • Een welstandstoets is een onderdeel van een omgevingsvergunningsprocedure.
  • Voor de omgevingsvergunning worden leges in rekening gebracht, een deel van de leges is gerelateerd aan het welstandsadvies.
 • Wat moet ik doen?

  Zodra de gemeente u laat weten of u een omgevingsvergunning krijgt, weet u ook of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

  Weet van tevoren of uw bouwplan voldoet

  • Als u van tevoren wilt weten of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen, vraagt u een vooroverleg bouwen aan via het Omgevingsloket. In het Omgevingsloket wordt het vooroverleg bouwen ‘contact met het bevoegd gezag’ genoemd. 
  • Op verzoek wordt hier ook het voorlopige oordeel aan de welstandscommissie in meegenomen.
 • Wat heb ik nodig?

  • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing.
  • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien.
  • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien.
  • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.
 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties