Burgertafel

 • Wat is het?

  • De Wmo-raad is vervangen door de Burgertafel.
  • De Burgertafel geeft de gemeente Zeewolde gevraagd en ongevraagd advies over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet.
  • De Burgertafel bestaat uit vertegenwoordigers van cliĆ«ntengroepen binnen het Sociaal Domein en betrokken inwoners.
  • Op deze manier worden inwoners betrokken bij het beleid en de uitvoering.
  • De Burgertafel houdt zich niet bezig met individuele klachten, bezwaarschriften etc. 
  • De leden van de Burgertafel zijn benoemd door het college en voeren hun taken vrijwillig uit.

  Naar de website van de Burgertafel

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties