Erfafscheiding, schutting, hek, etc. plaatsen

 • Wat is het?

  Bent u van plan om een (nieuwe) erfafscheiding (hek, schutting) rondom uw tuin te plaatsen? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig volgens de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht).

  Vergunning nodig of niet?

  • Erfafscheidingen tot maximaal 1 meter hoog kunnen zonder omgevingsvergunning geplaatst worden. Ook het planten van een heg of een rij coniferen is vergunningsvrij.
  • Een vergunning kan verplicht zijn als u een erfafscheiding in uw voor- of zijtuin wilt  plaatsen die hoger wordt dan 1 meter. 
  • Informeer bij de gemeente of via de vergunningencheck op www.omgevingsloket.nl of uw erfafscheiding zonder vergunning geplaatst mag worden.

  Erfafscheiding met vergunning

  • Of deze vergunning verleend kan worden hangt af van het bestemmingsplan.
  • Als de erfafscheiding in strijd is met het bestemmingsplan wordt in het erfafscheidingenbeleid aangegeven in welke gevallen de gemeente toch een vergunning kan verlenen.

  U heeft al een erfafscheiding maar geen vergunning, wat nu?

  • Is de erfafscheiding geplaatst voor de peildatum 1 april 2011? Dan hoeft u deze niet te verwijderen of aan te passen.
  • Heeft u na de peildatum 1 april 2011 zonder vergunning een erfafscheiding geplaatst in uw voor- of zijtuin?
  • Dan moet u alsnog een vergunning aanvragen. De erfafscheiding moet dan voldoen aan het Erfafscheidingenbeleid 2011.
  • Dat kan dus betekenen dat u de erfafscheiding moet aanpassen. 
 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties