Expositie raadzaal

 • Wat is het?

  Het gemeentebestuur van Zeewolde geeft kunstenaars (zowel amateurs als professionals) uit de regio Zeewolde de gelegenheid tot het organiseren van een solo-expositie met zijn/haar schilderijen of foto’s aan de lange wand van de raadzaal van het gemeentehuis van Zeewolde. Hier kunnen, afhankelijk van de grootte en in overleg, 4 tot 8 kunstwerken hangen.

  1. De raadzaal wordt gebruikt voor bijeenkomsten met in- en externen, huwelijken en vergaderingen waarvan de raads- en commissievergaderingen live gestreamd worden.
  2. De expositie is te bezoeken tijdens openingstijden van het gemeentehuis, mits de raadzaal vrij is. Bezoekers kunnen dit navragen bij de receptie.
  3. De positie van de schilderijen wordt in overleg bepaald. Het aanwezige ophangsysteem voor schilderijen dient te worden gebruikt en er mogen geen vaste elementen op, aan of in de muren worden aangebracht.
  4. De exposant draagt zelf zorg voor de verzekering. De gemeente kan niet aansprakelijk worden gehouden in geval van schade of diefstal. De premie en het eigen risico zijn voor rekening van de exposant.
  5. De gemeente geeft publiciteit aan de tentoonstelling via de gemeentelijke website. Tevens zorgt de gemeente voor verspreiding van een persbericht aan de lokale media. De exposant dient hiertoe algemene informatie aan te leveren.
  6. Het gemeentehuis heeft geen commerciële functie en zal niet bemiddelen in eventuele verkoop. Er kan geen tekst bij het kunstwerk geplaatst worden. Indien de exposant informatie bij de kunstwerken wil vermelden kan hij/zij informatie op de aangewezen plek in de raadzaal neerleggen. Hier kunnen ook de prijzen op vernoemd worden.

  Heeft u belangstelling voor het exposeren in de raadzaal?

  Meld u aan via

  facilitair@zeewolde.nl

 • Hoe werkt het?

  Het gemeentebestuur van Zeewolde geeft kunstenaars uit eigen regio de gelegenheid tot het organiseren van een solo-expositie met zijn/haar kunstwerken.

  In de specifieke voorwaarden kunt u lezen wat de mogelijkheden zijn.

  Algemene voorwaarden voor het houden van een expositie in het gemeentehuis van Zeewolde

  1. Zowel amateurkunstenaars als professionele kunstenaars komen in aanmerking.
  2. Tentoonstelling moet neutraal van karakter zijn. Zij mag geen afbeeldingen of voorwerpen, in welke vorm dan ook, bevatten die:
   • discriminerend voor bepaalde groepen van de bevolking zijn;
   • schaamteloos of zedenkwetsend zijn;
   • religieuze gevoelens kwetsen;
   • politieke gevoelens kwetsen.
  3. In geval van twijfel, beslist de door burgemeester en wethouders ingestelde commissie over het al dan niet doorgaan van de expositie.
  4. Expositie is voor minimaal 4 weken en maximaal 6 weken.
  5. De exposant draagt zelf zorg voor het ophangen/plaatsen en weer verwijderen van de werkstukken. Hiervoor worden afspraken ingepland. De positie van de werken wordt in overleg bepaald. Het aanwezige ophangsysteem voor schilderijen dient te worden gebruikt en er mogen geen vaste elementen op, aan of in de muren/vloeren worden aangebracht.
  6. Eventuele schade aan het gebouw, veroorzaakt door de exposant tijdens het opstellen en afbreken van de expositie, wordt door de exposant aan de gemeente vergoed.
  7. De gemeente geeft publiciteit aan de tentoonstelling via de gemeentelijke website. Tevens zorgt de gemeente voor verspreiding van een persbericht aan de lokale media. De exposant dient hiertoe algemene informatie aan te leveren.
  8. De gemeente organiseert geen officiële opening van de tentoonstellingen, noch zal de exposant enige actie ondernemen tot de organisatie van de opening van zijn/haar tentoonstelling.
  9. De expositie is te bezoeken tijdens openingstijden van het gemeentehuis.
  10. Het gemeentehuis heeft geen commerciële functie en zal niet bemiddelen in eventuele verkoop. Er kan geen tekst bij het kunstwerk geplaatst worden. Indien de exposant informatie bij de kunstwerken wil vermelden kan hij/zij informatie op een aangewezen plek neerleggen. Hier kunnen ook de prijzen op vernoemd worden.
  11. De aanvraag mag worden verzonden naar: facilitair@zeewolde.nl
  12. In de aanvraag graag vermelden:
   • naam,
   • woonplaats,
   • kunstvorm,
   • foto’s, titels en afmetingen van de kunstwerken
 • Wat moet ik doen?

  1. De aanvraag mag worden verzonden naar: facilitair@zeewolde.nl
  2. In de aanvraag graag vermelden:
   • naam,
   • woonplaats,
   • kunstvorm,
   • foto’s, titels en afmetingen van de kunstwerken
 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties