Geluidsnormen, overschrijding melden

 • Wat is het?

  Een horecabedrijf mag maximaal 12 keer per jaar afwijken van de geluidsnormen (Activiteitenbesluit artikel 2.21 en APV artikel 4:3).

  Collectieve festiviteiten: overschrijden geluidsnormen toegestaan

  • Het College van B & W heeft collectieve festiviteiten aangewezen waarbij het toegestaan is om de geluidsnormen te overschrijden.
  • Voor deze festiviteiten is het daarom niet nodig een meldingsformulier in te vullen.

  Voor 2016 t/m 2020 geldt dit voor:

  • Koningsdag 27 april
  • Bevrijdingsdag
  • Nacht van Zeewolde
  • Zeewolde bij de Pinken
  • Oud en Nieuw

  Afwijking van de geluidsnormen melden

  • De Melding overschrijden geluidsnormen geldt alleen (de naam zegt het al) voor het overschrijden van de geluidsnormen.
  • Dit is bijvoorbeeld van toepassing op het houden van een personeelsfeest of een achtergrondmuziekje op een terras.
  • Als u meer doet dan dat, is er een evenementenvergunning nodig.
  • Onder het kopje 'Aanvragen / formulier(en)' staat het aanvraagformulier.
 • Aanvragen / formulier(en)

 • Hoe werkt het?

  De volgende voorschriften zijn van toepassing:

  • 2 weken van tevoren melden bij het Publiekscentrum gemeente Zeewolde
  • de geluidsnormen mogen met niet meer 10 dB(A) worden overschreden
  • uiterlijk tot 24.00 uur.  
 • Wat moet ik doen?

  De Melding Overschrijden geluidsnormen geldt alleen (de naam zegt het al) voor het overschrijden van de geluidsnormen. U kunt hierbij denken aan het geven van een personeelsfeest of een achtergrondmuziekje op een terras.

  Als u meer doet dan dat, is er een evenementenvergunning noodzakelijk. Die moet 8 – 14 weken van tevoren worden aangevraagd. De termijn van indiening is afhankelijk van de grootte van het evenement.

  U hebt een evenementenvergunning nodig in de volgende situaties:

  • U plaatst een extra tap buiten.
  • U plaatst extra stoelen en tafels buiten uw terras omdat u meer mensen verwacht.
  • U laat een artiest of dj buiten optreden zodat er meer toeloop buiten het horecabedrijf ontstaat. De doorloop van het publiek wordt belemmerd. In dit geval zullen er ook beveiligers ingehuurd moeten worden om het publiek bij een calamiteit te begeleiden.

  De geluidsnormen

  De geluidsnormen zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit en de APV zijn:

  • Het equivalente geluidsniveau Laeq veroorzaakt door de inrichting, bedraagt niet meer dan 70dB(A), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter.
  • De geluidswaarde is inclusief onversterkte muziek en  exclusief 10 dB(A) toeslag vanweg muziekcorrectie. Tevens wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwing gelaten.
  • Tijdens de collectieve festiviteiten moet het ten gehore brengen van extra muziek hoger dan de geluidsnorm uiterlijk om 24.00 uur te worden beëindigd.
 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties