Geocaching

 • Wat is het?

  • In Nederland is het geocaching, het schatzoeken met GPS aan de hand van geografische co√∂rdinaten, een snelgroeiende recreatieve activiteit.
  • Ook in Zeewolde worden steeds meer geocaches (schatten) verstopt en gezocht.

  De gemeente Zeewolde staat open voor deze leuke en sportieve activiteit maar wil voorkomen dat een wildgroei aan caches op gemeentelijk terrein ontstaat. Dit komt de activiteit niet ten goede en kan leiden tot overlast, onveilige situaties en druk op het openbare gebied, wijken en/of de natuur.

 • Wat moet ik doen?

  Op Geocaching.com staan de richtlijnen voor het plaatsen van en zoeken naar geocaches. De gemeente Zeewolde onderschrijft deze richtlijnen voor het grondgebied dat zij in eigendom en beheer heeft, maar heeft daarnaast een paar aanvullende spelregels opgesteld.

  Aanvullende voorwaarden

  Een cache mag worden geplaatst als dat gebeurt volgens de spelregels die zijn omschreven in www.geocaching.com/about/guidelines.aspx en de volgende aanvullende voorwaarden:

  • Een cache ligt op minimaal 20 meter afstand van een particulier terrein waarop gebouwen staan waarin mensen verblijven (zoals een woning, school of bedrijf). 
  • Een cache ligt op maximaal 8 meter afstand van een verharde of onverharde weg. 
  • Het is niet toegestaan een cache te plaatsen op speelplaatsjes, de begraafplaats, schoolpleinen en op minder dan 10 meter van de (drukke) invalswegen zoals de Horsterweg, Sportlaan en Gelderseweg. 
  • De afstand tussen 2 caches is minimaal 500 meter. 
  • Een cache mag geen nadelig effect hebben op de verkeersveiligheid (bijv. leesbaarheid verkeersborden, overzichtelijkheid uitzichtpunten of veiligheid speeltoestellen), de bruikbaarheid (bijv. begaanbaarheid van wegen en speelvelden) en de netheid (bijv. de cache oogt rommelig of het aanbrengen van de cache geeft schaadt de inrichting) van het gemeentelijke gebied of de materialen die daar in staan. 
  • Er mag geen markering op de weg worden aangebracht.

  Neem, als u twijfelt over de eigendom van de grond waarin u de cache wilt plaatsen, contact op met de heer B. Schans (b.schans@zeewolde.nl).

  Beheer van de cache

  Ten aanzien van het beheer van de cache zijn de volgende randvoorwaarden van toepassing: 

  • De persoon die de cache aanbrengt is zelf verantwoordelijk voor zijn cache Met de plaatsing van een cache vrijwaart de eigenaar de gemeente Zeewolde van iedere aansprakelijkheid die als gevolg van het plaatsen, zoeken of vinden van de cache zou kunnen ontstaan. 
  • De gemeente kan een cache (laten) weghalen als blijkt dat deze schade of overlast geeft. Als het mogelijk is geeft de gemeente dit door aan Geocaching.com , Geocaching.nl of (als die bekend is) een locale contactpersoon, zodat niet meer gezocht wordt naar deze cache.
  • De gemeente houdt in haar bedrijfsvoering geen rekening met de aanwezigheid van de cache. De eigenaar van de cache kan de gemeente hierop niet aanspreken of aansprakelijk stellen.
 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties