Gezinscoach

 • Wat is het?

  • De gezinscoach biedt begeleiding aan gezinnen met kinderen, waarin er problemen zijn met één of meer kinderen.
  • Voorbeelden hiervan zijn: schulden, relatieproblemen of problemen met de gezondheid.
  • De gezinscoach helpt bij alles wat nodig is om uw gezin weer op de rails te krijgen. 
  • De begeleiding van de gezinscoach is altijd gericht op uw hele gezin, nooit alleen op het kind / de jongere. 

  Contact gezinscoach

  Telefonisch: 0320-211700
  E-mail: i.kruller@mdflevoland.nl

 • Hoe werkt het?

  • De gezinscoach praat met u als ouder(s) en uw kinderen, helpt bij praktische zaken en bezoekt samen met u instanties.
  • Hij ondersteunt en adviseert u bij opvoedingsvragen en problemen.
  • Soms zijn een aantal gesprekken voldoende, soms is de begeleiding intensief en langdurig.
  • Doorgaans bezoekt de gezinscoach u en uw gezin bij u thuis, maar gesprekken op het kantoor van MDF zijn ook mogelijk.
  • Indien noodzakelijk verwijst de gezinscoach u door naar specialistische hulpverleningsinstanties.

  Wanneer er meer hulpverleners in uw gezin zijn, zal de gezinscoach er voor zorgen dat de verschillende begeleiding goed op elkaar is afgestemd.

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties