Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (fase 1)

 • Wat is het?

  • De gemeente Zeewolde is bezig met het integraal onderhoud van de wijk Zeewolde-Noord (fase 1). 
  • Het gaat om het gebied dat grofweg is omsloten door het Jolpad, de Gelderseweg, de Flevoweg en de Stevinweg.
  • De inwoners van de wijk zijn bij de voorbereidingen betrokken door o.a. een enquĂȘte en wijkschouwen in de zomer van 2016.
  • Op 24 oktober 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders het definitief ontwerp (DO) voor het onderhoud vastgesteld.
  • Om de nieuwe inrichting van de wijk mogelijk te maken, is een aantal bomen verwijderd.

  Definitief Ontwerp (DO)

  Op 24 oktober 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders het definitief ontwerp (DO) van het onderhoud vastgesteld. 

  Bekijk het definitief ontwerp

  Bij het opstellen van het definitief ontwerp zijn alle reacties en opmerkingen bekeken en, als het mogelijk was, verwerkt in de plannen. Er zijn er in de loop van de tijd nog civieltechnische werkzaamheden (zoals verkeerskundige maatregelen en het asfalteren van de Gelderseweg) aan het project toegevoegd.

  Start werkzaamheden

  De werkzaamheden van dit project zijn gestart in het voorjaar van 2018.

  Contact

  Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een mail sturen naar integraalonderhoud@zeewolde.nl

 • Documenten/Brochures

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties