Kabels en leidingen leggen in openbare grond

 • Wat is het?

  • Kabels en leidingen in de grond mag u alleen leggen in openbaar gebied.
  • Dit moet u melden/aanvragen bij de gemeente. 
  • Uiteraard moet u ook altijd een KLIC-melding doen bij het Kadaster.

  Alleen nutsbedrijven kunnen een aanvraag doen voor het aanleggen van kabels en leidingen in het openbaar gebied.

  Online werkzaamheden aan kabels en leidingen aanvragen/melden

 • Wat moet ik doen?

  U moet bij de gemeente een vergunningsaanvraag/melding doen via een digitaal formulier. Dit formulier vindt u via de blauwe knop hierboven. Hierbij is volgende informatie nodig:

  • een omschrijving van de werkzaamheden
  • een planning van alle werkzaamheden
  • de geplande startdatum en duur van de werkzaamheden
  • het soort aan te leggen kabel of leiding
  • het aantal aan te leggen kabels of leidingen
  • gegevens waar de kabel of leiding gelegd gaat worden (tracĂ©)

  In bepaalde situaties is melden niet genoeg:

  • Plaatst u nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een nieuw traject? Vraag dan om het bestemmingsplan aan te passen.
  • Plaatst u nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een bestaand traject? Vraag dan een omgevingsvergunning aan.
  • Plaatst u kabels of leidingen boven de grond? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze aanvragen via het Omgevingsloket online.

  KLIC-melding bij Kadaster

  • Uiteraard moet u altijd een KLIC-melding doen bij het Kadaster.
 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties