Leegstand melden

 • Wat is het?

  De gemeente houdt een lijst bij van gebouwen die leeg staan. Als u eigenaar bent van een woning of ander gebouw dat leeg staat, dan moet u dit melden bij de gemeente.
  De gemeente gaat dan met u overleggen of het gebouw gebruikt kan worden. Zij kan dan gebruikers voordragen. Ook kan ze u verplichten het gebouw geschikt te maken voor gebruik.

  Tijdelijk verhuren op grond van de Leegstandwet

  • De Leegstandwet geeft de mogelijkheid om leegstaande woonruimte te verhuren.
  • Daarvoor is een vergunning nodig van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de woonruimte ligt.

  De vergunning wordt alleen verleend als:

  • De woonruimte leeg staat;
  • Van de eigenaar in redelijkheid niet gevergd kan worden dat deze de woning verkoopt of op normale wijze verhuurt (de eigenaar zou onevenredig worden benadeeld door verkoop op dat tijdstip of een beroep op huurbescherming van een niet-tijdelijke huurder);
  • De eigenaar aantoont dat de te verhuren woonruimte in voldoende mate bewoond zal worden.

  Kijk voor het aanvraagformulier onder het kopje "Aanvragen / Formulieren".

 • Wat kost het?

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag is:  

  • € 188,25  voor het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van een leegstaande woonruimte (zoals bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandswet).

  (Tarief 2019)

 • Aanvragen / formulier(en)

 • Wat moet ik doen?

  Woning

  Als u eigenaar bent van een woning die langer dan 2 maanden leeg staat, dan moet u dit in bepaalde gevallen melden bij de gemeente. De gemeente kan u vertellen voor welke woningen dit geldt.

  Ander gebouw

  Als u eigenaar bent van een kantoor, schoolgebouw of ander gebouw dat langer dan 6 maanden leeg staat, dan moet u dit melden bij de gemeente.

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties