Leerlingenvervoer

 • Wat is het?

  Het leerlingenvervoer is er voor kinderen van het:

  • Basisonderwijs*
  • Speciaal basisonderwijs*
  • Speciaal onderwijs*

  * als de reisafstand (enkele reis) van het huisadres naar de school verder is dan 6 kilometer.

  • Voortgezet (speciaal) onderwijs als de leerling niet zelfstandig gebruik kan maken van het openbaar vervoer

  Vergoeding vervoerskosten

  • U kunt bij de gemeente en vergoeding aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind voor het schoolbezoek. 
  • Deze vergoeding is voor de noodzakelijke vervoerskosten en/of de verzorging van het vervoer. 

  Vergoeding leerlingenvervoer aanvragen

  Zorg er voor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:​

  • Uw DigiD inloggegevens
  • De adresgegevens van de school
  • Uw inkomensgegevens van het juiste belastingjaar

  Online leerlingenvervoer aanvragen (2019-2020) - met DigiD

  Online leerlingenvervoer aanvragen (2019-2020) - met DigiD

  Passend onderwijs

  • De regels sluiten aan bij het Passend onderwijs.
  • Passend onderwijs gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid en kracht van de ouders en kinderen.
  • Het doel is om de ouders en kinderen te stimuleren om gebruik te maken van het openbaar vervoer en het eigen vervoer (de auto of fiets) in plaats van het aangepast taxivervoer.
  • Leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen kunnen dan slechts aanspraak maken op een vervoersvoorziening als zij wegens hun handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen of als zij vanwege hun handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken.

  Vergoeding volgens de gemeentelijke verordening

  • Vergoeding is op basis van de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer die binnen de kaders van de landelijke wetgeving is opgesteld.
 • Wat kost het?

  Drempelbedrag (2016-2017)

  • Bij een inkomensgrens van € 25.200 of hoger wordt op de vergoeding een bepaald bedrag ingehouden, het zogenaamde drempelbedrag.
  • Dit geldt alleen voor vervoer naar scholen voor basisonderwijs.
  • Voor het schooljaar 2016-2017 is dit drempelbedrag door de gemeenteraad vastgesteld op € 550,00 per kind.
  • Dit drempelbedrag geldt voor openbaar vervoer, aangepast vervoer en per auto in geval van eigen vervoer.

  Eigen bijdrage afhankelijk van draagkracht

  Bij een vervoersafstand boven de 20 kilometer naar scholen voor (speciaal) basisonderwijs wordt de toegekende vergoeding verminderd met een bedrag in relatie tot de financiële draagkracht van de ouders. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald aan de hand van het inkomen in euro's per 1 januari 2011:

  • inkomen € 0 - € 33.500: eigen bijdrage nihil
  • € 33.500 - € 40.500: eigen bijdrage € 145
  • € 40.500 - € 46.500: eigen bijdrage € 605
  • € 46.500 - € 52.500: eigen bijdrage € 1.130
  • € 52.500 - € 60.000: eigen bijdrage € 1.650
  • € 60.000- € 66.000: eigen bijdrage € 2.175

  Bij € 66.000 en meer wordt per € 5.000,00 extra inkomen de eigen bijdrage steeds opgehoogd met € 535,00.

  • De inkomensafhankelijke bijdrage wordt opgeteld bij het drempelbedrag.
  • Als daardoor de totaal te betalen ouderbijdrage meer wordt dan de kosten van het vervoer, wordt de vergoeding op € 0,00 gesteld.
 • Aanvragen / formulier(en)

 • Achtergrond

  • Er is een vergoeding mogelijk als de afstand tussen huis en de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan 6 kilometer bedraagt en uw kind een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs bezoekt.
  • In het algemeen worden de kosten op basis van openbaar vervoer vergoed. Als een leerling jonger is dan 9 jaar, kunnen de kosten voor een begeleider, op basis van openbaar vervoer worden vergoed.
  • Een vergoeding voor de kosten van eigen vervoer wordt verleend per gezin, en is € 0,20 per km, voor éénmaal per dag naar school en terug.
  • Aangepast vervoer wordt vergoed aan alle vormen van (voortgezet) speciaal onderwijs (scholen voor dove, blinde en/of zieke kinderen; scholen voor ZMLK en ZMOK).
  • De kosten voor openbaar vervoer worden achteraf vergoed op basis van een specificatie van de OV-chipkaart.
  • Voor alle duidelijkheid wijzen wij u erop, dat het vervoer van huis naar school en van school naar huis betreft en niet naar een ander adres, zoals bijvoorbeeld zwembad, sportclub, naschoolse opvang e.d.
  • Als u een IB 60-formulier aanvraagt bij de Belastingdienst, kan het twee weken duren voordat u deze in huis heeft. Vraag het formulier dus op tijd aan!
  • Als u het aanvraagformulier niet op tijd terugstuurt naar de gemeente Zeewolde, kunnen wij geen garantie geven voor vervoer op de eerste schooldag.

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties