Legesverordening

 • Wat is het?

  • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot aantal taken.
  • Een deel van deze taken wordt in de vorm van een dienst door bewoners of bedrijven individueel afgenomen.
  • Om gemeenten tegemoet te komen in de kosten die zijn gerelateerd aan deze taken, betalen afnemers van gemeentelijke diensten leges.

  Waar worden de leges voor gebruikt?

  • Gemeenten heffen leges  om haar taken te bekostigen.
  • De opbrengsten uit de heffing van leges worden gebruikt om de kwaliteit van de verstrekking te waarborgen en om personeels-, huisvesting- en materiaalkosten te dekken.
  • De opbrengst uit de leges mag de totale kosten niet overtreffen. Met andere woorden: een gemeenten kan geen winst maken op de diensten die zij levert.

  Wie betalen de leges?

  • Wie de leges betalen, is afhankelijk van het type dienst dat wordt afgenomen.
  • In veel voorkomende gevallen zijn het inwoners die betalen voor een paspoort, een rijbewijs of een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie.
  • Het kunnen echter ook projectontwikkelaars zijn die een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning.

  Legesverordening 2019 op www.overheid.nl

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties