Lokale onderscheidingen

 • Wat is het?

  De gemeente Zeewolde kent 2 lokale onderscheidingen:

  • de erepenning
  • de waarderingsspeld

  De erepenning kan zowel aan inwoners van Zeewolde als aan niet-inwoners worden toegekend.

  De waarderingsspeld kan zowel aan inwoners van Zeewolde als aan niet-inwoners worden toegekend als iemand zijn/haar vrijwillige activiteiten en/of werkzaamheden heeft beëindigd.

 • Hoe werkt het?

  Erepenning

  Wanneer de onderstaande bijzondere verdiensten van exceptionele aard jegens de plaatselijke samenleving daartoe aanleiding geven of aanleiding hebben gegeven wordt de erepenning toegekend aan:

  • Iemand, die een verantwoordelijkheid heeft gedragen of een bekwaamheid heeft getoond, die aanmerkelijk groter is dan de plaatselijke samenleving van hem of haar mocht verwachten.
  • Iemand die op uitstekende wijze werkzaamheden heeft verricht, waarbij de plaatselijke samenleving in zeer belangrijke mate is gebaat.
  • Iemand, die alleen of samen met anderen, al dan niet in opdracht, een zeer uitzonderlijke prestatie heeft geleverd, waarbij de plaatselijke samenleving in belangrijke mate is gebaat.

  De erepenning kan postuum worden toegekend.

  Waarderingsspeld

  Wanneer de navolgende bijzondere verdiensten jegens de plaatselijke samenleving daartoe aanleiding geven of daartoe aanleiding hebben gegeven wordt de waarderingsspeld toegekend aan:

  • Iemand die zich geruime tijd doch tenminste 10 jaar op geheel vrijwillige basis voor één of meerdere stichtingen, verenigingen dan wel daarmee vergelijkbare instanties binnen de plaatselijke samenleving op bijzondere wijze heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd.
  • Iemand die op sportief, maatschappelijk, sociaal, cultureel, economisch of wetenschappelijk gebied één of meer opvallende prestaties heeft geleverd of werkzaamheden heeft verricht, welke een bijzondere waarde voor de plaatselijke samenleving hebben (gehad) en/of wanneer de prestaties of werkzaamheden binnen de plaatselijke samenleving kunnen bogen op grote waardering en/of erkentelijkheid.
  • Iemand die geruime tijd doch tenminste 10 jaar voor één of meerdere medeburgers werkzaamheden heeft verricht op een wijze die betrokkene onderscheidt van anderen en die getuigt van een karaktervolle en voorbeeldige plichtsvervulling.

  De waarderingsspeld kan postuum worden toegekend.

   

 • Wat moet ik doen?

  Als u vindt dat iemand in aanmerking komt voor een lokale onderscheiding dan kunt u het beste contact opnemen met de gemeente. De procedure verloopt dan verder in overleg.

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties