Luchtruim gebruiken

 • Wat is het?

  • Wanneer u op het grondgebied van de gemeente wilt opstijgen of landen met bijvoorbeeld een helikopter, heteluchtballon, kabelballon of parachute, dan heeft u hiervoor toestemming nodig.
  • Het bevoegd gezag is de Provincie Flevoland. 
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt een ontheffing aan bij de provincie waar u wilt landen en/of opstijgen. U kunt een aanvraagformulier krijgen bij de provincie.

  Ballons oplaten

  U vraagt toestemming voor het oplaten van ballons als u ballons wilt oplaten in de buurt van een vliegveld of zweefvliegterrein. Deze regels gelden voor:

  • Kleine vrije ballon
   een ballon of combinatie van ballons van ten hoogste 2 m of met een inhoud van ten hoogste 4 m³.

  • Sfeerballon 
   kleine vrije ballon, of combinatie van kleine vrije ballons, waarvan de hoogte of de breedte niet meer dan 75 cm bedraagt.

 • Achtergrond

  • De provincie beslist binnen 4 weken over uw aanvraag.
  • De ontheffing is maximaal 12 dagen per jaar geldig.
 • Tips

  Als u de ontheffing hebt gekregen moet u de Inspectie Leefomgeving en Transport informeren. Dit doet u door uiterlijk 24 uur van tevoren een melding te sturen naar: meldingtug@ivw.nl. Geef in uw melding de volgende informatie:

  • voor welk terrein u ontheffing hebt gekregen;
  • op welke tijden u gaat vliegen;
  • beschrijving van de activiteit.
 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties