Mandeligheid

 • Wat is het?

  Wat is mandeligheid?

  Mandeligheid is een vorm van beheer waar u samen met mede-eigenaren verantwoordelijk bent voor het onderhoud, reinigen en in stand houden van een gezamenlijk eigendom.

  In Parkkwartier Midden Noord en delen van Bergkwartier Laag zijn een aantal mandelige parkeerstraten aangelegd. Dit betekent dat de eigenaren van huizen die grenzen aan de parkeerstraat, ook mede-eigenaar zijn van deze parkeerstraat.

  Het voordeel van parkeerstraten is dat ook de bewoners van rijenwoningen bij huis op eigen terrein kunnen parkeren. Door de parkeerstraten zijn in Parkkwartier de autovrije kinderpaden door de woonbuurten mogelijk, zonder dat het parkeren op eigen terrein onmogelijk wordt gemaakt.

 • Hoe werkt het?

  Parkeerstraten lijken een beetje op gemeenschappelijke achterpaden. Ze hebben alleen een functie voor de aangrenzende woningen. De mandelige parkeerstraten zijn indien gewenst afsluitbaar.

  Wat betekent het voor u als u mede-eigenaar bent van een mandelige ruimte?

  U bent samen met de mede-eigenaren verplicht om de mandelige ruimte gezamenlijk te onderhouden, schoon te maken en te vernieuwen indien nodig.
  Een stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het regelen van beheer en onderhoud. Bij de mandelige parkeerstraten in Polderwijk is het zo geregeld dat maandelijks wordt gereserveerd voor toekomstig onderhoud. Het stichtingsbestuur is, net als bijvoorbeeld een Vereniging van Eigenaren, verantwoordelijk voor de inning van het geld ten behoeve van dit onderhoud.

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties