Milieubeheer, klachten

 • Wat is het?

  Wanneer u overlast heeft van bedrijfsactiviteiten kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de Servicetelefoon van de gemeente, telefoon 036 - 522 9522.

  Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de milieuklachtenlijn van de Provincie Flevoland 0320 - 265 400.

  Bel direct, want alleen als de overlast is waar te nemen kunnen stappen worden ondernomen. Beschrijf de aard van uw klacht en de vermoedelijke veroorzaker zo nauwkeurig mogelijk.

  Na de melding van een klacht wordt er en nagegaan of deze terecht is en of er in strijd met de milieuvergunning of een besluit is gehandeld. Aan de hand van de bevindingen wordt besloten of en zo ja welke (handhavings)maatregelen moeten worden getroffen. Deze maatregelen hebben als doel om de strijdigheid met de voorschriften en daarmee de overlast op te heffen.

  Als u dat wenst, wordt u op de hoogte gehouden van de ondernomen stappen tegen de veroorzaker van de klacht.

  Op www.milieuklachten.nl kunt u op ieder moment elke soort milieuklacht melden. De klacht wordt automatisch en direct verzonden naar de juiste overheid.

  • Milieuklachtentelefoon Provincie Flevoland:
  • Postbus 55, 8200 AB Lelystad, tel. 0320 - 265 400.
 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties