Milieuvervuiling melden

 • Wat is het?

  Iedereen moet zich aan de milieuregels houden. De gemeente, politie en andere organisaties controleren dit.

  Als u in uw omgeving ziet dat een persoon of bedrijf het milieu vervuilt, meldt u dit bij de gemeente.

  Een melding over milieuvervuiling kunt u doen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

 • Hoe werkt het?

  U kunt een melding doen voor:

  • luchtvervuiling;
  • vervuiling van de bodem;
  • stank- of geluidsoverlast.

  Maar bijvoorbeeld ook als iemand illegaal afval stort.

  Toezichthouders

  De gemeente moet het milieu in haar grondgebied beschermen. Hiervoor heeft de gemeente toezichthouders. Deze toezichthouders:

  • controleren of iedereen zich aan de regels houdt;
  • geven informatie;
  • mogen bij bedrijven en op andere plaatsen (behalve woningen) naar binnen gaan;
  • mogen documenten bekijken en kopieën maken;
  • monsters nemen en spullen onderzoeken;
  • voertuigen stoppen en onderzoeken;
  • om informatie vragen.

  Iedereen moet de toezichthouder alle medewerking geven. Een toezichthouder kan de hulp vragen van de politie.

  Overige organisaties

  Andere organisaties die controleren of iedereen zich aan de milieuregels houdt zijn de politie,de provincie, Rijkswaterstaat, het waterschap, de Inspectiedienst van het ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

 • Wat moet ik doen?

  Wat moet ik doen als een toezichthouder op bezoek komt?

  In de meeste gevallen maakt de toezichthouder met u een afspraak over bedrijfscontrole. U kunt hem/haar zo nodig om identificatie vragen. Vervolgens geeft de toezichthouder aan wat hij/zij komt controleren of onderzoeken. Soms vraagt de toezichthouder u bepaalde documenten te overleggen. Tijdens de controle geeft de toezichthouder aan wat de bevindingen zijn en wat dat verder betekent.

  Van de bevindingen ontvangt u een schriftelijk rapport.

  Handhaving

  Wanneer na herhaalde controle blijkt dat regels niet worden nageleefd, wordt er overgegaan tot handhaving. Hierbij kunnen sancties worden opgelegd om de naleving van de regels af te dwingen. Een voorbeeld van zo'n sanctie is een dwangsom.

  Ook is het mogelijk dat er een proces verbaal door de politie wordt opgemaakt. De soort sanctie kan afhangen van het soort overtreding.

 • Tips

  Wat kan de gemeente verder doen?

  De toezichthouder probeert eerst afspraken te maken met de dader die de regels overtreedt. Als dat niet lukt, kan de gemeente een aantal dingen doen:

  • de omgevingsvergunning of ontheffing geheel of voor een deel intrekken;
  • de ongewenste situatie opheffen;
  • het bedrijf geheel of voor een deel sluiten;
  • een boete geven.

  De gemeente kan ook, net als de politie, strafrechtelijk optreden. Dit doet de gemeente samen met het openbaar ministerie (OM). Bijvoorbeeld:

  • proces-verbaal opmaken;
  • een waarschuwing geven;
  • een regeling treffen waarbij de dader betaalt;
  • iets in beslag nemen;
  • vervolging en veroordeling tot een geldboete of gevangenisstraf.

  Schadevergoeding

  U kunt schadevergoeding vragen aan de persoon die verantwoordelijk is voor de schade die u geleden heeft.

  Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding indienen bij de rechter.

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties