Omgevingsvergunning

 • Wat is het?

  • Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand kan het zijn dat u een vergunning nodig hebt.
  • Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.
  • Deze vergunning heet een omgevingsvergunning.

  Vergunning nodig of niet? Doe de check op www.omgevingsloket.nl

  Vooraf uw plannen laten beoordelen

  • Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt is het mogelijk om vooraf een principeplan in te dienen.
  • Bij het principeplan wordt aan de hand van de ingediende gegevens beoordeeld of het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand en het bestemmingsplan.

  Online principeplan indienen

 • Wat kost het?

  De leges (kosten) die u moet betalen voor een omgevingsvergunning kunnen variëren. De kosten zijn onder andere afhankelijk van welke activiteit(en) u gaat uitvoeren en van de bouwkosten. Bij een omgevingsvergunning met alleen de activiteit 'bouwen' en het daarbij horende welstandsadvies zijn de volgende kosten van toepassing:

  1. De legeskosten voor de activiteit 'bouwen' zijn 1,8 % van de bouwkosten, met een minimum bedrag van €116,15.
  2. De legeskosten voor het welstandsadvies zijn onder te verdelen in twee varianten:
  • Wanneer uw bouwplan voldoet aan de loketcriteria in de welstandsnota zijn de kosten €36,05. De loketcriteria zijn van toepassing op kleinere bouwwerken. Denk aan uit- en aanbouwen, dakkapellen of overkappingen.
  • Voldoet uw bouwplan niet aan de loketcriteria? U moet uw plannen dan voorleggen aan de welstandscommissie. De kosten hiervan zijn 0,4% van de bouwkosten, met een minimum bedrag van €193,55.

  Als uw bouwplan niet past binnen de regels van het bestemmingsplan volgt een extra stap. U betaalt extra kosten. Deze zijn afhankelijk van de soort procedure en de hoogte van de bouwkosten. Wij informeren u hierover.

  Voorbeeld 1: u wilt uitbouwen

  De bouwkosten van uw bouwplan zijn €6.000. De kosten zijn 6.000 x 1,8% = €108. Dit is minder dan het minimum bedrag. U betaalt dan het minimum bedrag van € 116,15. Daarnaast voldoet uw bouwplan aan de loketcriteria, de kosten voor het welstandsadvies zijn €36,05. Het totaal aan kosten is €152,20.

  Voorbeeld 2: u wilt een vrijstaande woning bouwen

  De bouwkosten van uw bouwplan zijn €250.000. De kosten zijn 250.000 x 1,8% = €4.500. Daarnaast wordt uw bouwplan voorgelegd aan de welstandscommissie. De kosten hiervoor bedragen 250.000 x 0,4% = €1.000. Het totaal aan kosten is €5.500.

 • Wat moet ik doen?

  • Check op Omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
  • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
  • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
  • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
  • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

  Overleg met de gemeente

  • U kunt ook uw plannen vooraf met de gemeente bespreken. Dan komt u niet voor verrassingen te staan.
  • Dit heet een vooroverleg.
  • Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.
 • Wat heb ik nodig?

  • Als u voor uw woning een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u uw DigiD nodig.
  • Als u voor uw bedrijf een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u eHerkenning nodig.

  Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een berekening of bouwtekening;
  • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100);
  • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500);
  • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100);
  • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100);
  • details over het uiterlijk van het bouwwerk.

  Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

 • Achtergrond

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
  • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Uitgebreide aanvraag

  • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. 
  • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.
 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties