Principeplan indienen, bouw en verbouw

 • Wat is het?

  • Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt kunt u vooraf een principeplan indienen.
  • De gemeente beoordeelt dan aan de hand van het principeplan of uw bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand en het bestemmingsplan.
  • Deze beoordeling kost niets. 

  Online principeplan indienen

 • Aanvragen / formulier(en)

 • Hoe werkt het?

  • Uw principeplan toetsen wij aan de regels uit het bestemmingsplan
  • Ook de welstandscommissie kijkt ernaar. Die commissie beoordeelt of uw bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand.
  • In principe behandelen wij uw principeplan binnen vier weken. Dit is mede afhankelijk van de beoordeling door de welstandscommissie.
  • De Welstandscommissie komt gemiddeld eens in de vier weken bij elkaar. 
 • Wat heb ik nodig?

  De volgende informatie zorgt voor een vlotte afhandeling:

  • Een volledige presentatie van het ontwerp op tekening schaal 1:100 of groter (gevels, plattegronden, doorsneden)
  • Een situatietekening schaal 1:1000 (voorzien van maatvoering, noord-aanduiding en omringende bebouwing)
  • Voor de vormgeving belangrijke detailleringen schaal 1:20 of groter
  • Informatie over aangrenzende huizen of percelen in de vorm van foto's of tekeningen
  • Bij verbouw en/of uitbreiding: een tekening van de bestaande toestand
 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties