Let op! Vrijdag 14 juni is het gemeentehuis gesloten! We zijn wel open van 9 tot 10 uur voor aangifte geboorte en overlijden

Principeplan indienen, bouw en verbouw

 • Wat is het?

  • Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt is het mogelijk om vooraf een principeplan in te dienen.
  • Bij het principeplan wordt aan de hand van de ingediende gegevens beoordeeld of het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand en het bestemmingsplan.

  Online principeplan indienen

 • Wat kost het?

  Het indienen van een principeplan is gratis.

 • Aanvragen / formulier(en)

 • Hoe werkt het?

  • Uw principeplan wordt getoetst aan de regels uit het bestemmingsplan en wordt voorgelegd aan de welstandscommissie, zij beoordelen of uw bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand.
  • Wij streven erna uw principeplan binnen vier weken af te handelen. De afhandeling is mede afhankelijk van de beoordeling door de welstandscommissie. De Welstandscommissie zit gemiddeld eens in de vier weken bij elkaar. Voor de exacte data's kunt u het beste contact opnemen met het Publiekscentrum.
 • Wat heb ik nodig?

  De volgende informatie bevordert een vlotte afhandeling:

  • Een volledige presentatie van het ontwerp op tekening schaal 1:100 of groter (gevels, plattegronden, doorsneden)
  • Een situatietekening schaal 1:1000 (voorzien van maatvoering, noord-aanduiding en omringende bebouwing)
  • Voor de vormgeving belangrijke detailleringen schaal 1:20 of groter
  • Informatie over de belendingen in de vorm van foto's of tekeningen
  • Bij verbouw en/of uitbreiding een tekening van de bestaande toestand
 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties